Jurnale și memorii în România comunistă

MockUpAlbJurnale și memorii în România comunistă discută literatura autobiografică publicată de scriitori români între 1945 și 1989. La o primă vedere, s-ar spune că, într-o perioadă în care discursul la persoana întâi era destinat mai degrabă instituțiilor cu funcții de control, cărțile memorialistice ar fi dispărut din planurile editurilor. Însă lucrurile nu stau așa. În forme variate și purtând mărcile contextului socio-politic, textele aparținând genului autobiografic au continuat să fie produse și
publicate. După investigarea aparițiilor publicistice și editoriale, studiul de față se oprește în detaliu asupra unor scriitori reprezentativi pentru diferite etape ale perioadei comuniste, printre care Mihai Novicov, Maria Banuș, Eugen Barbu, Mircea Horia Simionescu, Radu Petrescu, Petre
Stoica, Ion Ianoși, Radu Cosașu, Eugen Simion și Adrian Marino. Volumul are la bază teza de doctorat coordonată de prof. dr. Mircea Martin și susținută la Facultatea de Litere a Universității din București în 2018.

„Decupajul autoarei alege o zonă literară puțin explorată de critici, ceea ce, dincolo de atracția personală pentru temă (pe care o amintește în introducere), probează și un anumit curaj intelectual. Lansată în această întreprindere pe care nu ne rămâne decât s-o considerăm una de pionierat, Oana Purice își propune să fie atentă la circumstanțele istorico-politice, la nuanțele terminologice, la diferențele de ordin stilistic între un autor sau altul. Întreg demersul său – și cu deosebire introducerea – conțin și un atent comentariu orientativ și justificativ. Avem în față o lucrare în conceperea și redactarea căreia legătura între texte și contexte este permanent menținută și analizată cu un discernământ în același timp moral, politic și estetic. Aici se află cred, meritul principal al autoarei. Dar Oana Purice nu se mulțumesc cu atât. Ea ține să încadreze excursul istorico-contextual și comentariul analitico-literar cu o dizertație teoretico-terminologică la început și cu o atentă trecere în revistă a dezbaterilor pe teme autobiografice
care au avut loc în Estul european fost comunist.” (Mircea Martin)

Anul apariției: 2020

Număr de pagini: 508;

Copertă: Broșată

Volumul este disponibil pe Prăvălia Republicii și în librăriile Cărturești și Humanitas din Ploiești, precum și pe Elefant.ro