Termeni de confidențialitate

1. Considerații generale

Asociația pentru Educație și Dezvoltare Urbană este înregistrată în Registrul Operatorilor de Date cu Caracter Personal.

2. Categorii de persoane

Asociația pentru Educație și Dezvoltare Urbană prelucrează datele cu caracter personal ale următoarelor categorii de persoane fizice în scopul prevăzut la secţiunea V: orice persoană interesată de acțiunile culturale ale Asociației sau care participă la acțiunile Asociației.

3. Categorii de date:

Categoriile de date personale prelucrate sunt: numele și prenumele, telefon, e-mail.

4. Modalitățile de colectare a datelor cu caracter personal

Atunci când un Utilizator își înregistrează adresa de e-mail în formularul de newsletter de pe site-ul dezvoltareurbana.org sau când participă la acțiunile Asociației pentru Educație și Dezvoltare și își dă consimțământul ca adresa de e-mail să intre în baza de date a Asociației, va primi comunicări informative din partea site-ului.

Datele colectate cu privire la newslettere și alerte sunt confidențiale.

5. Scopul colectării și prelucrării datelor cu caracter personal

Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, și Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, dezvoltareurbana.org are obligația de a prelucra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate datele personale furnizate de Utilizatori.

Scopul colectării datelor cu caracter personal este: transmiterea de mesaje non-comerciale de informare asupra activității Asociației de Educație și Dezvoltare Urbană și de promovare a activității  sau de tip administrativ (privind schimbări în site, administrare, etc); statistici interne necesare pentru îmbunătățirea calității activităților desfășurate și imaginii SITE-ului.

6. Condiții ale colectării datelor cu caracter personal

Acceptarea necondiționată ca datele personale ale Utilizatorilor să fie incluse în baza de date a Asociației pentru Educație și Dezvoltare Urbană echivalează cu:

  • Completarea de către Utilizatori a formularului de newsletter de pe site-ul dezvoltareurbana.org;  
  • asumarea respectării regulamentelor diferitelor activități, emise de Asociația pentru Educație și Dezvoltare Urbană și publicate pe dezvoltareurbana.org în care se menționează includerea datelor Utilizatorului în baza de date (cu posibilitatea refuzului scris de a nu fi introduse);
  • acordul dat în formularele de feedback realizate de Asociația pentru Educație și Dezvoltare Urbană în urma acțiunilor culturale la care participă Utilizatorii;
  • răspunsul afirmativ la e-mailul primit în scopul chestionării cu privire la introducerea datelor personale în baza de date a Asociației pentru Educație și Dezvoltare Urbană.

7. Drepturile persoanelor ale căror date personale sunt colectate şi/sau prelucrate

Utilizatorilor le sunt garantate drepturile prevăzute de Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de se adresa justiției în caz de încălcare a drepturilor. Utilizatorii au dreptul de a solicita ștergerea totală sau parțială a datelor cu caracter personal din baza dezvoltareurbana.org. Clientul poate solicita oricare dintre drepturile enumerate mai sus în baza unei cereri scrise, semnate și datate, înaintată către Asociația pentru Educație și Dezvoltare Urbană la adresa contact@dezvoltareurbana.org.

8. Măsurile luate pentru asigurarea securităţii prelucrării datelor cu caracter personal

Asociația pentru Educație și Dezvoltare Urbană nu vinde, nu închiriază, nu transferă date personale identificabile nimănui.

Asociația pentru Educație și Dezvoltare Urbană garantează securitatea şi confidenţialitatea datelor găzduite şi transmise prin sistemul său informatic.

Serverul pe care website-ul este găzduit este sigur și protejat, respectându-se parametrii tehnici şi de securitate pentru o funcționare optimă . Depunem toate eforturile rezonabile pentru a proteja datele cu caracter personal colectate, analizăm noile tehnologii în domeniu şi, atunci şi dacă este cazul, le aplicăm în vederea upgrade-ului sistemelor noastre de securitate.

9. Dispoziții finale

dezvoltareurbana.org nu solicită Utilizatorilor săi prin niciun mijloc de comunicare (telefon, e-mail, etc.) informații confidențiale, date despre conturi bancare, parole personale etc. În cazul în care Utilizatorul le divulga unor terți, acesta poartă întreaga responsabilitate pentru acțiunile sale. Astfel, în cazuri de divulgare de astfel de date, Utilizatorul nu poate ține răspunzator pe dezvoltareurbana.org pentru niciun fel de prejudiciu.