Regulamentul concursului de manuscrise „Cât de frumos poate fi un oraș urât”

Capitolul I. Dispoziții generale

Art. 1. Concursul de manuscrise „Cât de frumos poate fi un oraș urât” este organizat de Asociația pentru Educație și Dezvoltare Urbană, în continuare AEDU, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.

Art. 2. (1) Prin înscrierea la concurs, participanții declară că sunt de acord cu dispozițiile prezentului regulament și își asumă obligația de a respecta regulile de desfășurare a concursului cuprinse în prezentul regulament.

(2) Prezentul regulament este disponibil pe toată perioada concursului pe site-ul AEDU: http://dezvoltareurbana.org/.

(3) Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prezentul regulament sau de a prelungi perioada de înscrieri, cu anunțarea pe site-ul AEDU despre aceste modificări într-un termen rezonabil.

(4) Concurenții sunt invitați să consulte frecvent site-ul AEDU pentru a se informa despre eventuale modificări.

Capitolul II Obiectivele și durata concursului

Art. 1. Obiectivele concursului:

Concursul de manuscrise „Cât de frumos poate fi un oraș urât”  se organizează și desfășoară în vederea atingerii următoarelor obiective:

 1. Publicarea volumului colectiv „Cât de frumos poate fi un oraș urât. Povești și amintiri din Ploiești” conținând textele selectate de membrii AEDU dintre cele primite la concurs.
 2. Promovarea imaginii orașului Ploiești și facilitarea accesului publicului larg la materialele de promovare (un obiectiv general al AEDU).
 3. Consolidarea relației AEDU cu publicul și mediul cultural ploieștean.

Art. 2. Durata concursului

 1. Concursul de Manuscrise 2015 se desfășoară în perioada 17.11.2015 – 22.01.2016.
 2. Anunțul concursului, însoțit de toate documentele aferente necesare, se afișează pe site-ul AEDU pe 17.11.2015.
 3. Anunțarea manuscriselor selectate se realizează prin afișarea lor pe site-ul AEDU, cel mai târziu pe 25.01.2016 și prin e-mail personalizat către autorii selectați, cel mai târziu pe 26.01.2015. AEDU nu se obligă să trimită un e-mail personalizat cu rezultatele concursului și autorilor ale căror texte nu au fost selectate.

Capitolul III. Condiții de participare

Art. 1 Condiții de participare

(1) Pot participa la acest concurs toate persoanele fizice cu cetăţenie română sau cetățeni străini, indiferent de vârstă și indiferent dacă au mai publicat cărți de autor sau dacă au făcut parte din volume colective, care îndeplinesc toate condiţiile prevăzute de prezentul Regulament.

(2) În cazul în care vor fi selectate texte aparținând unor autori minori, contractul de cesiune de drepturi de autor se va încheia cu tutorii legali ai acestora.

(3) În vederea participării la concurs, manuscrisele trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele cerințe:

 1. Să aibă drept subiect orașul Ploiești, ilustrat printr-o amintire, poveste, sau orice alte forme narative sau descriptive.
 2. Să aparțină autorului participant sau acesta să dețină (cu documente valide, verificabile) drepturile de autor, conform legislației în vigoare.
 3. Să fie redactate în limba română.
 4. De preferat, să fie redactate conform următoarelor specificații: în Word, font Times New Roman, dimensiune 12 puncte, spațiere la 1.5, aliniere Justify.
 5. Să nu aibă mai puțin de 4000 de semne (fără spații), dar nu mai mult de 30000 de semne (fără spații) – aproximativ între 2 și 15 pagini A4 în Word.
 6. Să conțină diacritice.
 7. Să nu conțină limbaj licențios nejustificat literar, instigator, injurios sau care contravine, în orice fel, legii, ordinii publice sau bunelor moravuri (exemplu: orice text care incită la discriminare pe considerente de rasă, religie, naţionalitate, sex, orientare sexuală sau etnie).

(4) Un autor se poate înscrie la concurs cu mai multe manuscrise, urmând ca fiecare să fie jurizat în mod individual.

Capitolul IV. Procedura de înscriere în concurs

Art. 1. Manuscrisele participante la concurs trebuie trimise în format electronic la adresa: contact@dezvotareurbana.org. Subiectul e-mailului va fi: Concurs manuscrise AEDU. În corpul e-mailului, vor fi trecute numele complet al autorului, numele (pseudonimul) cu care este semnat manuscrisul și numărul de telefon (pentru a putea fi contactat în cazul selectării manuscrisului și în eventualitatea unor defecțiuni tehnice ale mijloacelor de corespondeță electronică).

Art. 2. Fiecare mesaj de participare însoțit de manuscris va primi răspuns de confirmare a primirii în cel mult 3 zile de la data expedierii.

Art. 3. Data limită până la care se pot trimite manuscrisele este 22.01.2016.

Capitolul V. Procedurile de jurizare a manuscriselor

Art. 1. Jurizarea manuscriselor va fi realizată de membrii AEDU.

Art. 2. Rezultatele jurizării vor fi publicate pe site-ul AEDU în condițiile menționate mai sus.

Art. 3. Autorii participanți pot reveni asupra textului de la momentul trimiterii lui și până la data limită de primire a manuscriselor și pot trimite varianta editată, ca un reply (răspuns) la e-mailul de confirmare din partea AEDU.

Art. 4. Nu vor fi organizate sesiuni de contestație a deciziei membrilor AEDU.

Capitolul VI. Condițiile de publicare a manuscriselor

Art. 1. După anunțarea manuscriselor selectate, se va încheia un contract de cesiune de drepturi de autor între AEDU și fiecare autor selectat. Contractul va putea fi semnat și în format electronic și va reprezenta acordul celor două părți în publicarea textului în volumul colectiv „Cât de frumos poate fi un oraș urât. Povești și amintiri din Ploiești” .

Art. 2. Textele vor fi redactate de redactorii AEDU, iar eventualele sugestii sau modificări asupra textelor vor fi operate numai cu acordul scris al autorilor.

Art. 3. Autorul va decide titlul final al textului propus și numele cu care acesta va fi semnat.

Art. 4. Pentru a fi eligibile, textele înscrise în prezentul concurs nu trebuie să fi fost publicate, atât în online, cât și în format tipărit.

Art. 5. Volumul colectiv „Cât de frumos poate fi un oraș urât. Povești și amintiri din Ploiești”  va fi publicat sub sigla AEDU, care va suporta (din buget propriu sau din surse atrase) cheltuielile de editare, publicare, promovare și distribuție. Autorii prezenți în volum nu vor avea nicio obligație financiară.

Art. 6. Volumul colectiv „Cât de frumos poate fi un oraș urât. Povești și amintiri din Ploiești”  va fi distribuit și pus în vânzare în librăriile deja partenere ale AEDU sau cele cu care AEDU va stabili noi parteneriate.

Art. 7. Autorii nu vor fi retribuiți pentru participarea la prezentul volum, însă fiecare autor va primi gratuit câte două exemplare ale cărții.

Capitolul VII. Întreruperea concursului

Art. 1. Prezentul concurs va putea fi întrerupt doar în caz de forţă majoră sau printr-o decizie justificată a AEDU, dar nu înainte de a anunţa public decizia pe site-ul AEDU: http://dezvoltareurbana.org/.

Capitolul VIII. Prelucrarea datelor

Art. 1. AEDU se obligă să respecte drepturile tuturor participanților, în conformitate cu prevederile legale privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Art. 2. Prin participarea la concursul „Cât de frumos poate fi un oraș urât”, participanții își dau acordul includerii adresei de e-mail în baza de date AEDU, urmând să fie informați cu regularitate despre acțiunile și proiectele AEDU prin buletinul informativ online. La cererea scrisă a participantului (în corpul e-mailului de înscriere în concurs sau într-un e-mail independent trimis tot la adresa contact@dezvoltareurbana.org) sau prin dezabonare în browserul buletinului informativ, adresa de e-mail va fi scoasă din baza de date AEDU și nu va mai primi buletinul informativ.

Capitolul IX. Dispoziții finale

Art. 1. AEDU își rezervă dreptul de a alege orice număr de câștigători, în funcție de calitatea manuscriselor.

Art. 2. AEDU se obligă să nu utilizeze în scop propriu manuscrisele neselectate.